När du mår som bäst Tjugonde Naprapaterna

Idrottsmedicin

Efter en skada eller före/efter en operation i till exempel knä, fot, axel eller höft rekommenderar vi Tjugonde Idrottsrehabilitering. Vi som jobbar med Tjugonde Idrottsrehabilitering har alla examen i ortopedisk medicin (OMI) och tillsammans har vi lång erfarenhet av olika typer av idrottsrehabilitering.

Vi arbetar i team och ett nära samarbete mellan läkare och naprapat gör att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi utgår alltid från hur din kropp fungerar och ser till dina möjligheter att snabbt komma tillbaka till din aktivitet. Vi hjälper dig att sätta upp realistiska mål för din rehabilitering. Med säker och effektiv rehabiliteringsträning kan du snabbt komma tillbaka till din motions- och/eller tävlingsaktivitet.

Rehabiliteringen inleds med en idrottsmedicinsk bedömning av läkare med vidareutbildning i ortopedisk medicin.

Nästa steg är en funktionsanalys (FMS Functional Movement Screen). Den utförs av en naprapat med vidareutbildning i ortopedisk medicin. Med en funktionsanalys testar vi din styrka, rörlighet och balans. Analysen screenar din kropp och ger oss ett bra underlag för vilka övningar som just du behöver börja med i din rehabiliteringsträning. FMS är ett vetenskapligt och vedertaget test som används inom idrottsvärlden.

Efter den idrottsmedicinska bedömningen och funktionsanalysen tar läkaren tillsammans med naprapaten fram ett individuellt rehabiliteringsprogram.

Rehabiliteringsprogrammen har olika upplägg och innehåll beroende på typ av skada och omfattning. Vi skräddarsyr en lösning som hjälper dig för att snabbt och säkert komma tillbaka till din motions- och/eller tävlingsverksamhet.

Under hela rehabiliteringsperioden har du fri tillgång till träning i vårt gym på Tjugonde Puls.

Kontakt:

Bengt Jönsson, legitimerad läkare, bengt.jonsson@tjugonde.se

Ann Weselka Eriksson, legitimerad naprapat, ann@tjugonde.se

Vi erbjuder också:

Naprapatbehandling i tre steg

Undersöka Vi börjar alltid med att du får berätta var du har ont. Därefter gör vi en grundlig undersökning för att komma fram till en diagnos som hjälper oss att

Ortopedisk medicin (OMI)

På Naprapaterna har vi ett team med läkare och naprapater som jobbar med Ortopedisk Medicin (OMI). Vi har flera års erfarenhet av att ta hand om olika typer av skador.

Naprapaternas hälsocoacher

Efter avslutad behandling hjälper vi dig med att både komma igång med träningen och att träna rätt. Utifrån dina förutsättningar och mål lägger du tillsammans med din hälsocoach upp ett

TusenMilaservice

Vi tar hand om din kropp så att den fungerar så bra som möjligt så länge som möjligt. Det lönar sig att ligga steget före. Vi ger dig en förebyggande

Akupunktur

Akupunktur är effektivt vid smärtlindring. I samband med behandling med nålar så frigörs kroppens eget smärtlindringshormon, endorfin. Vetenskapligt har man också bevisat att det lokalt runt nålen sker ett ökat

Sjukvårdsförsäkring

Om du eller din arbetsgivare har investerat i en sjukvårdsförsäkring så kan du via din försäkring  få en akut tid direkt hos oss. Kontakta först ditt försäkringsbolag så kontaktar antingen